Upravit stránku

Etický kodex Reality Proradost s.r.o.


Motto: „ Proradost není jen slovo, proradost je životní cesta“

Osoby jednající jménem naší kanceláře bez výjimky dodržují následující:

 1. Jednají při vykonávání své činnosti vždy korektně a čestně, v souladu s dobrými mravy, a platnými právními normami České republiky.
 2. Nečiní ve výkonu své činnosti rasové, náboženské, národnostní, politické či jiné rozdíly. Akceptují sexuální orientaci, sociální zařazení, názorové vyhranění.
 3. Chrání zájmy kanceláře, i zájmy klienta. Pokud by hrozilo poškození práv kterékoli ze stran, jsou povinny obchod neuzavřít.
 4. Podávají reálné informace ve svých prezentacích, je zakázáno uvádět nepravdivé či zavádějící informace působící jako klamavá reklama či záměrné úvádění klienta v omyl. Naopak nepodávají informace, které jsou mimo jejich odbornou způsobilost.
 5. Při zprostředkování prohlídek jsou povinni reprezentovat v dobré víře naši kancelář i klienta, jemuž nemovitost patří.
 6. Nečiní rozdíl mezi vlastníkem nemovitosti či zájemcem, oba jsou pro něj rovnoceným partnerem, se kterým jedná spravedlivě, čestně, a korektně, aby nebyla narušena důvěra žádné ze stran.
 7. Dodržují diskrétnost a mlčenlivost ke všem přímým účástníkům jednání i třetím osobám dotčených jednáním a to i po skončení obchodu zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zbavení mlčenlivosti je možné pouze před obecním soudem České republiky či podobnou institucí.
 8. Pokud spolupracují s ostatními realitními kancelářemi pouze tak, že dodržují zásady korektního obchodního styku a vzájemné kolegiality, nepoškodí dobré jméno kanceláře, a jednají v dobré víře ve prospěch svých klientů.
 9. Nejednají s úmyslem poškodit konkureční společnost či její zástupce zejména se záměrem výkonu své vlastní činnosti. Vyjadřují se k činnosti těchto společností pouze jsou-li požádáni, v tomto případě se vyjádří slušným a bezúhonným způsobem.
 10. Zprostředkují-li obchod s osobou blízkou jsou povinny informovat o této skutečnosti vlastníka nemovitosti.
 11. Při jakékoli formě spolupráce je povinností zůstat minimálně v telefonickém spojení se svými klienty, poskytovat jim patřičné pravdivé informace o zakázce, její prezentaci, návštěvnosti, jednotlivých fázích obchodu.
 12. Při realizaci obchodu nesmí přijmout kupní cenu do své či realitní úschovy, vždy spolupracují s advokátem či notářem. Přijímají pouze své vlastní provizní hodnocení oproti patřičným dokladům. K dispozici jsou po celou dobu realizace obchodu všem zúčastněným stranám, popřípadě za sebe zajistí plnohodnotnou náhradu, a zajišťují hladký a transparentní průběh obchodu.
 13. Jsou si vědomi své odpovědnosti v rámci své činnosti, zvyšují svou odbornost a kvalifikaci, o změnách týkající se zejména platné legislativy jsou povinni informovat všechny zúčastněné tak, aby nevznikla třetím osobám škoda.

 

Tento etický kodex stanoví společné zásady, pravidla, standardy a postupy, které symbolizují realitní kancelář REALITY PRORADOST s.r.o., aby všem klientům bez rozdílu byly poskytnuty profesionální, komplexní a spolehlivé služby a bylo docíleno především spokojenosti všech zúčastněných stran.

 

Podmínky uchování osobních údajů PRORADOST

Poučení spotřebitele o odstoupení

GDPRpdf230.25 KB
Nahoru